Volume 9, 2020

A Systematic Review of CTML Segmenting Principle on Computational Thinking
Wan Nor Ashiqin Wan Ali and Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya

 

A Systematic Review of Learning Theory on Computational Thinking
Wan Nor Ashiqin Wan Ali and Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya

 

Psychometric Properties of the 42-Item Version of Ryff’s Psychological Well-Being Scale among Working Women in Malaysia
Nur Salimah Alias, Intan Hashimah Mohd Hashim and Mohd Haizzan Yahaya

 

Anti-Corruption Campaigns and Nigeria’s Development: An Appraisal of Media in Nigeria
Kamaldeen Arikewuyo Ahmed and Saudat Sallah Abdulbaqi

 

Adaptation of Social Mediated Crisis Communication Model: A Systematic Review
Nordalila Nazri, Mohammad Rezal Hamzah and Nor’izah Ahmad

 

Ciri-Ciri dan Tahap Kepuasan Pelancong Domestik Terhadap Sektor Informal di Bandar Raya Kota Kinabalu, Sabah
Jabil Mapjabil, Siti Nurul Asyikin Che Mat, Mazdi Marzuki dan Rosmiza M. Z.

 

Amalan Memberikan Maklum balas Prestasi dan Keberkesanannya dalam Kalangan Pegawai Penilai dan Pegawai Yang DinilaiYang Berkhidmat di Sekolah Menengah
Majelan Sulong, Rusli Ahmad dan Nur Fatihah Abdullah Bandar

 

Keberkesanan Kaunseling Kelompok Terapi Integratif Terhadap Kemurungan Dalam Kalangan Banduan : Satu Kajian Perbandingan Antara Penjara
Azahar Che Latiff , Puteri Hayati Megat Ahmad, Wan Anor Wan Sulaiman dan Mohd Dahlan A. Malek

 

Pembangunan Video Interaktif Grafik Gerakan Mengenai Epistaksis
Nur Farah Diana Muhammad Hassanuddin dan Wan Nor Ashiqin Wan Ali

 

Penguasaan Kosa Kata dalam Komunikasi Bahasa Asing
Nurmasturah Jamil, Noor Asliza Abdul Rahim dan Shuhairimi Abdullah

 

Kajian Keusahawanan Sosial dalam Melestarikan Alam Sekitar
Nur Suriaty Daud Fhiri, Shuhairimi Abdullah dan Yasmin Ahmad