Volume 4 2015

Top Management Perception on Green Innovation in Malaysian GLCs Pratice
Noormaizatul Akmar Ishak, Siti Noratisah Mohd Nafi, Mohd Fisol Osman and Zaim Shah Adnan
1-6
 
Scenario on Information Seeking in Malaysia: A Systematic Review
Mohammad Rezal Hamzah, Emma Mirza Wati Mohammad, Mohd Yusof Abdullah, Suffian Hadi Ayub
7-20
 
A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship: Towards Muslim Social Entrepreneur
Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah and Azizan Bahari
21-36
 
The Use of Communication Technology Channel in Agricultural Development by Muda Agricultural Development Authority(MADA)
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed and Mohd Khairie Ahmad
37-44
 
'Umran : Pemangkin Kemakmuran di Alam Melayu
Mahayudin Hj. Yahaya
45-62
 
Aplikasi Pembelajaran Autentik bagi Kursus Anggaran Kos Bangunan
Nazra Ismail
63-74
 
Analisis Keperluan untuk Penentuan Bantuan Program Pembangunan Keluarga Miskin dan Miskin Tegar: Kajian Kes di Teluk Ketapang, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Dara Aisyah Mohd. Ali Puteh dan Ibrahim Mamat
75-93
 
Aktuari Sebagai Pegawai Tertinggi Kerajaan dari Perkspektif Sejarah dan Era Kemodenan
Haslifah Mohamad Hasim
95-110
 
Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor
Mohd Fazrin Hamdan
111-124
 
Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Analisis
Salleh Abdul Rashid dan Shuhairimi Abdullah 
125-134