VOLUME 10, 2021

Hantaran Seks: Kajian Kesedaran dalam Kalangan Mahasiswa
Noormarlinna Tasman dan Adila Ismail
Folder Text PDF Logo icon [1-8]

 

Effective Communication Teamwork and Leadership with Soft Skills
Nan Zakiah Megat Ibrahim, Aida Zuliyana Ahmad Anuar, Aida Suhana Abd Hamid and Mohamad Shamsul Ibrahim

 

Siri’ dan Pesse’: Pembentuk Nilai dan Identiti Melayu Bugis
M. Hasyim Mustamin, Makmur Haji Harun, dan Mohd. Kasturi Nor bin Abd Aziz

 

Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Al-Qabisi dan Benjamin Samuel Bloom
Mohd Syaubari Othman dan Mohd Ridhuan Mohd Jamil

 

Pembelajaran Bahasa Arab berasaskan Sistem Jadual: Pengalaman di Management and Science University
Mohd Fahimi Zakaria

 

Performance Analysis of College Student Leadership Skills During Covid-19 Through Online Extra-Curricular Activities
Ermeey Bin Abd Kadir and Mohd Nazrul Bin Sidek

 

Fenomena Pusing Ganti Kerja:  Faktor Luaran  Yang Mempengaruhi Pekerja Meninggalkan Organisasi
Azimah Ninggal dan Ishak Bin Haji Abd Rahman

 

Disaster Information Seeking During Disaster: A Survey on How Public Use National Disaster Management Agency Malaysia’s (NADMA) Social Media
Aida Filzah Ramli, Mohammad Rezal Hamzah and Nor’izah Ahmad

 

The Effect of Speech Act of Promising in Communication in Jouf University- A Case Study
Halemeh Bani-Abdo and Malini Ganapathy

 

Hubungan antara Kecerdasan Sosial dan Kecerdasan Spiritual dengan Kepuasan Kerja: Satu Kajian Rintis
Zaine Zulkifli, Intan Hashimah Mohd Hashim, and Mahathir Yahaya

 

Validity and Reliability of the Tromso Social Intelligence Scale (TSIS): A Study of Malaysian Teachers
Zaine Zulkifli, Intan Hashimah Mohd Hashim, and Mahathir Yahaya

 

Penggunaan Strategi Komunikasi Berdasarkan Bahasa Ibunda Dalam Pembelajaran Bahasa Asing di Malaysia
Nurmasturah Binti Jamil, Noor Asliza Binti Abdul Rahim dan Shuhairimi Abdullah

 

Cyberloafing Behavior and Its Effects Towards Academic Achievement Among Students in Higher Education Institution
Tan Kim Mei, Ahmad Fahmi Mahamood, Shuhairimi Abdullah, Tengku Kastriafuddin Tengku Yakob and Zuraidi Ahmad Mokhdzar