Volume 5 2016

Social Enterprise for School Dropouts through Digital Lifestyles – Adapting from USA Success Stories
Noormaizatul Akmar Ishak, Muhamad Zulkiflee Osman, Wan Nor Ashiqin Wan Ali, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Azizan Bahari, Nur Azila Azahari
1-16
 
 
The Relationship between Higher Education and Job Opportunities in Malaysia
Mohd Shahidan Shaari, Nur Salimah Alias, Diana Nabila Chau Abdullah
17-26
 
 
Applying Diffusion of Innovation Theory and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) on Farmers’ Use of Communication Technology
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed, Mohd Khairie Ahmad, Ahmad Hifzurrahman Ridzuan, Mohamad Rezal Hamzah, Shuhairimi Abdullah, Hayrol Azril Shaffril
27-40
 
 
Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter? 
Najafi Auwalu Ibrahim, Rosli Mahmood and Muhammad Shukri Bakar
41-62
 
 
Zakah Practice in Islamic Banking Institution in Malaysia: A Legal Horizon
Muhammad Hafiz bin Badarulzaman, Alias Azhar, Che Thalbi Md Ismail
  63-78
 
 
Adakah Modal Insan Mempunyai Hubungan dengan Prestasi Koperasi di Semenanjung Malaysia?
Khairunnisak Ahmad Shakir, Muhammad Shukri Bakar, Mohd Azril Ismail
  79-86
 
 
Hubungan Antara Kepimpinan Lestari dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah yang Menerima Bai’ah
Khairun Najjat Hussnani, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid 
  87-102
 
 
Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM
Sajiah Yakob, Azahari Ramli, Muhammad Shukri Bakar
103-112
 
 
Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah
Alias Azhar, Mohammad Azam Hussain
113-130
 
 
Sorotan Histeria Massa Remaja Muslim di Malaysia
Intan Farhana Saparudin
131-140
 
 
Reaksi dan Kesan terhadap Perkembangan Industri Kelapa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1902-1941
Zalikha Bahari
141-162
 
 
Keusahawanan Sosial Islam: Penerapan Sifat-sifat Terpuji(mahmudah) dalam Diri Usahawan Sosial Berjaya Muslim
Mohd Adib Abd Muin dan Shuhairimi Abdullah
163-178
 
 
Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
Hazrul Affendi Mohmad Razali, Zamri Arifin, Hakim Zainal, Mohd. Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
179-208