TOC Volume 1 2012

Table Of Content

 

Title & Authors

 

Issue

Putting Technology Management Principles Into The Future Context:
What's New? Whereeeee Next?

Syaiful Rizal Hamid
           1
Mainpower Competency In Bannnnnk Islam Malaysia Berhad
Nor Husna Shafini Nor Bashah, Noorji Hj. Mohd Japar, Azizi Abu Bakar and Shuhairimi Abdullah
 
           1
Future Leaders In Reshaping An Organization
Noormaizatul Akmar Ishak, Salmah Ayu, Evawaynie Valquis Md. Isa, Mas Jamilah Masnan, Mohd Faizal Mohd Isa and Mohd Fisol Omar
           1
Chemical Waste Disposal At The Workplace Vis-A-Vis The Ocupational Safety and Health 1994 and The Enviromental Quality Act, 1974
Azuddin Bahari, Hanum Hassan and Razli Ahmad
           1
Pengunaan Antonim Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Korea
Normaliza Abd Rahim dan Kim Jang-Gyem
           1
Alam Semesta Dan Bencana Alam Dari Perspektif Agama dan Sains
Mahayudin Haji Yahaya
           1
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Akademik Yang Gagal Menamatkan Pengajian Phd. Dalam Tempoh Yang Ditetapkan
Mohammad Rezal Hamzah, Abdul Aziz Mahmuddin, Zuraidah Mohd. Zain dan Jamaluddin Mohaiddin
 
           1
Ekspektasi Antara Hasrat Dan Realiti Wanita Bekerjaya Terhadap Pengurusan Kekeluargaan: Kajian Di Universiti Malaysia Perlis
Shuhairimi Abdullah dan Huzili Hussin
 
          1
Bahasa Melayu Dalam Arus Globalisasi: Keutuhan Jati Diri Dan Ketakatan Budaya Melayu
Zaliza Zubir, Noor Asliza Abdul Rahim, Nurul Syazwani Zulkifli dan Wan Salha Yusuf
 
          1
Penyelesaian Konflik Selatan Thailand Dengan Menggunakan Model Gagasan 1Malaysia
Mohd Mizan Azlam
 
          1