Issue 1 2012

Putting Technology Management Principles Into The Future Context: What's New? Whereeeee Next?
Syaiful Rizal Hamid
1-22

Mainpower Competency In Bannnnnk Islam Malaysia Berhad
Nor Husna Shafini Nor Bashah, Noorji Hj. Mohd Japar, Azizi Abu Bakar and Shuhairimi Abdullah
25-37

Future Leaders In Reshaping An Organization
Noormaizatul Akmar Ishak, Salmah Ayu, Evawaynie Valquis Md. Isa, Mas Jamilah Masnan, Mohd Faizal Mohd Isa and Mohd Fisol Omar
39-49

Chemical Waste Disposal At The Workplace Vis-A-Vis The Ocupational Safety and Health 1994 and The Enviromental Quality Act, 1974
Azuddin Bahari, Hanum Hassan and Razli Ahmad
51-58

Pengunaan Antonim Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Korea
Normaliza Abd Rahim dan Kim Jang-Gyem
59-69

Alam Semesta Dan Bencana Alam Dari Perspektif Agama dan Sains
Mahayudin Haji Yahaya
71-85

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Akademik Yang Gagal Menamatkan Pengajian Phd. Dalam Tempoh Yang Ditetapkan
Mohammad Rezal Hamzah, Abdul Aziz Mahmuddin, Zuraidah Mohd. Zain dan Jamaluddin Mohaiddin
87-106

Ekspektasi Antara Hasrat Dan Realiti Wanita Bekerjaya Terhadap Pengurusan Kekeluargaan: Kajian Di Universiti Malaysia Perlis
Shuhairimi Abdullah dan Huzili Hussin
107-127

Bahasa Melayu Dalam Arus Globalisasi: Keutuhan Jati Diri Dan Ketakatan Budaya Melayu
Zaliza Zubir, Noor Asliza Abdul Rahim, Nurul Syazwani Zulkifli dan Wan Salha Yusuf
129-135

Penyelesaian Konflik Selatan Thailand Dengan Menggunakan Model Gagasan 1Malaysia
Mohd Mizan Azlam
137-152