Volume 6 2017

Level of Ethical Behavior among Engineering Students: Polytechnic Malaysia
A Muqsith Ahmad, Zaharah Hussin, Farazila Yusof, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Mohd Hafizee Shahri & Ma Kalthum Ishak
 [1-14]
  
Challenges of Collective Development through Islamic Endowments – Case of LAKIM in Malaysia
Siti Normala Sheikh Obid and Rashedul Hasan
 [15-32]
 
Enterprise Risk Management in Malaysia: A Case Study
Au Yong Hui Nee
 [33-48]
 
The Factors Analysis that Influence the Employment Absorption at Songket Industry in Palembang-South Sumatra Province, Indonesia
Yusuf
 [49-62]
 
The Use of ICT among University's Lecturers in Medan, Indonesia: A Comparative Study
Andre Hasudungan Lubis, Syed Zulkarnain Syed Idrus & Asiah Sarji
 [63-76]
 
Kefahaman ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Johor dalam Dialog Antara Agama
Ahmad Faizuddin Ramli & Jaffary Awang
 [77-98]
 
Wakaf Kaki Majlis Agama Islam Kedah (Maik): Kajian Kes di Daerah Kota Setar
Alias Azhar & Wan Suhairan Wan Ahmad
 [99-112]
 
Hubungan Pelaksanaan Komposisi Pembelajaran yang Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dengan Pencapaian Pelajar di Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam
Mohd Syaubari Othman & Ahmad Yunus Kassim
 
Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak Melayu berdasarkan Role Reversal Imitation
Marzalina Mansor & Nor Hasimah Ismail  
 
Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan
Mohd Zain Mubarak, Kasma Md. Hayas, Marwan Ismail, Mohd Nazri Muhayiddin & Wan Salihin Wong Abdullah
 [141-150
 
Amalan Pengurusan Pengetahuan dalam kalangan Guru-guru di Utara Semenjung Malaysia
Ahmad Zamri Khairani, Nor Hashimah Binti Hashim, Zainuddin Mohd Isa
 
Nilai Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Pengurusan Air Muka: Analisis Pragmatik Berasaskan Teori Relevans 
Juliana Ahmad & Noriha Basir
 
Pemikiran Luhur dalam Lirik Lagu Nyanyian M. Nasir
Nor Hafidah Ibrahim, Melor Fauzita Md. Yusoff & Kazime Zakaria
 
Eufemisme dalam kalangan Mahasiswa dan Implikasinya kepada Kesantunan Berbahasa
Melor Fauzita Md. Yusoff, Nor Hafidah Ibrahim & Nor Hasimah Ismail
 
Gagasan Fishman dalam Pemerihalan Unsur Anthropomorphisme Filem Tempatan
Mashetoh Abd.Mutalib, Hishamudin Isam dan YusnizaYaakub
 
Konflik Wanita dalam Drama Popular yang Diadaptasi Daripada Novel
Nor Hasimah Ismail, Marzalina Mansor & Melor Fauzita Md. Yusoff
  
‘Bekerja Bersama Saya’: Implikatur dalam Teks Ucapan Tun Abdullah Ahmad Badawi.
Yusniza Yaakub, Rohizah Halim & Mashetoh Abdul Mutalib
 [239-254]