Volume 6 2017

Volume 6 2017

Level of Ethical Behavior among Engineering Students: Polytechnic Malaysia
A Muqsith Ahmad, Zaharah Hussin, Farazila Yusof, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Mohd Hafizee Shahri & Ma Kalthum Ishak
Folder Text PDF Logo icon [1-14]
  
Challenges of Collective Development through Islamic Endowments – Case of LAKIM in Malaysia
Siti Normala Sheikh Obid and Rashedul Hasan
Folder Text PDF Logo icon [15-32]
 
Enterprise Risk Management in Malaysia: A Case Study
Au Yong Hui Nee
Folder Text PDF Logo icon [33-48]
 
The Factors Analysis that Influence the Employment Absorption at Songket Industry in Palembang-South Sumatra Province, Indonesia
M. Yusuf
Folder Text PDF Logo icon [49-62]
 
The Use of ICT among University's Lecturers in Medan, Indonesia: A Comparative Study
Andre Hasudungan Lubis, Syed Zulkarnain Syed Idrus & Asiah Sarji
Folder Text PDF Logo icon [63-76]
 
Kefahaman ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Johor dalam Dialog Antara Agama
Ahmad Faizuddin Ramli & Jaffary Awang
Folder Text PDF Logo icon [77-98]
 
Wakaf Kaki Majlis Agama Islam Kedah (Maik): Kajian Kes di Daerah Kota Setar
Alias Azhar & Wan Suhairan Wan Ahmad
Folder Text PDF Logo icon [99-112]
 
Hubungan Pelaksanaan Komposisi Pembelajaran yang Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dengan Pencapaian Pelajar di Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam
Mohd Syaubari Othman & Ahmad Yunus Kassim
Folder Text PDF Logo icon [113-128]
 
Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak Melayu berdasarkan Role Reversal Imitation
Marzalina Mansor & Nor Hasimah Ismail 
Folder Text PDF Logo icon [129-140]
 
Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan
Mohd Zain Mubarak, Kasma Md. Hayas, Marwan Ismail, Mohd Nazri Muhayiddin & Wan Salihin Wong Abdullah
Folder Text PDF Logo icon [141-150] 
 
Amalan Pengurusan Pengetahuan dalam kalangan Guru-guru di Utara Semenjung Malaysia
Ahmad Zamri Khairani, Nor Hashimah Binti Hashim, Zainuddin Mohd Isa
Folder Text PDF Logo icon [151-162]
 
Nilai Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Pengurusan Air Muka: Analisis Pragmatik Berasaskan Teori Relevans
Juliana Ahmad & Noriha Basir
Folder Text PDF Logo icon [163-180]
 
Pemikiran Luhur dalam Lirik Lagu Nyanyian M. Nasir
Nor Hafidah Ibrahim, Melor Fauzita Md. Yusoff & Kazime Zakaria
Folder Text PDF Logo icon [181-190]
 
Eufemisme dalam kalangan Mahasiswa dan Implikasinya kepada Kesantunan Berbahasa
Melor Fauzita Md. Yusoff, Nor Hafidah Ibrahim & Nor Hasimah Ismail
Folder Text PDF Logo icon [191-204]
 
Gagasan Fishman dalam Pemerihalan Unsur Anthropomorphisme Filem Tempatan
Mashetoh Abd.Mutalib, Hishamudin Isam dan YusnizaYaakub
Folder Text PDF Logo icon [205-224]
 
Konflik Wanita dalam Drama Popular yang Diadaptasi Daripada Novel
Nor Hasimah Ismail, Marzalina Mansor & Melor Fauzita Md. Yusoff
Folder Text PDF Logo icon [225-238]
  
‘Bekerja Bersama Saya’: Implikatur dalam Teks Ucapan Tun Abdullah Ahmad Badawi.
Yusniza Yaakub, Rohizah Halim & Mashetoh Abdul Mutalib
Folder Text PDF Logo icon [239-254]