TOC Volume 3 2014 (Special Issue)

Table Of Content

                                             Title & Authors            Issue
The Practices and Approaches of Interfaith Dialogue at Leicester, UK
Jaffary Awang and Ahmad Faizuddin bin Ramli
              1
Hunayn Bin Ishaq: Tokoh Non Muslim Era Kegemilangan Zaman Abbasiyah
Ammar Badruddin Bin Romli
              1
Pensabitan Nusyuz Isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak
Amir Fariz bin Che Man, Zaini bin Nasohah, dan Fasahah binti Haji Abu Mansor
             1
Kesan Intervensi Terapi Kelompok Tingkah Laku Kognitif Bagi Kategori Umur Terhadap Estim Kendiri Penagih Dadah
Huzili Hussin dan Mohamad Hashim Othman
             1
Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Subjek Hubungan Etnik: Kajian kes di Universiti Malaysia Perlis
Siti Norayu Mohd Basir, Junainor Hassan, Shuhairimi Abdullah, dan Hassad Hassan
             1
Hubungan Penerapan Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu dengan Penghayatan Nilai Murni Pelajar
Mohamad Khairi bin Haji Othman
            1
Peristilahan dalam Bidang Saintifik
Zaliza Zubir dan Mahfuzah Binti Md Daud
            1
Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang Dialog antara Agama
Ahmad Faizuddin bin Ramli dan Jaffary Awang
            1
Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah Penyumbang kepada Kecemerlangan Tamadun Melayu: Satu Analisis
Shuhairimi Abdullah, Nur Salimah Alias, Huzili Hussin dan Noor Salwani Hussin
            1
Pemilihan Bahasa Masyarakat Jahut Di Pahang
Nur Faaizah Binti Md Adam dan Mohd Sharifudin Yusop
            1
Impak Mempraktikkan Rancangan Perniagaan Strategik ke Atas Prestasi Perniagaan PKS di Malaysia dan Pengaruh Persekitaran Luaran Dinamik
Rosli Mohd Saad, Abdullah Haji Abdul Ghani, Shuhymee Ahmad
            1
Konsep Kerja Berpasukan dalam Kalangan Usahawan Al-Wahida Marketing: Satu Kajian Penerokaan
Mohd Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
            1