Volume 3 (Special Issue) 2014

The Practices and Approaches of Interfaith Dialogue at Leicester, UK
Jaffary Awang and Ahmad Faizuddin bin Ramli
  1-16
 
Hunayn Bin Ishaq: Tokoh Non Muslim Era Kegemilangan Zaman Abbasiyah
Ammar Badruddin Bin Romli
17-26
 
Pensabitan Nusyuz Isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak
Amir Fariz bin Che Man, Zaini bin Nasohah, dan Fasahah binti Haji Abu Mansor
27-46
 
Kesan Intervensi Terapi Kelompok Tingkah Laku Kognitif Bagi Kategori Umur Terhadap Estim Kendiri
Penagih Dadah
Huzili Hussin dan Mohamad Hashim Othman
47-65
 
Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Subjek Hubungan Etnik:
Kajian kes di Universiti Malaysia Perlis
Siti Norayu Mohd Basir, Junainor Hassan, Shuhairimi Abdullah, dan Hassad Hassan
67-79
 
Hubungan Penerapan Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu dengan Penghayatan Nilai Murni Pelajar
Mohamad Khairi bin Haji Othman
81-92
 
Peristilahan dalam Bidang Saintifik
Zaliza Zubir dan Mahfuzah Binti Md Daud
93-113
 
Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang Dialog antara Agama
Ahmad Faizuddin bin Ramli dan Jaffary Awang
115-129
 
Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah Penyumbang kepada Kecemerlangan Tamadun Melayu: Satu Analisis
Shuhairimi Abdullah, Nur Salimah Alias, Huzili Hussin dan Noor Salwani Hussin
131-140
 
Pemilihan Bahasa Masyarakat Jahut Di Pahang
Nur Faaizah Binti Md Adam dan Mohd Sharifudin Yusop
141-161
 
Impak Mempraktikkan Rancangan Perniagaan Strategik ke Atas Prestasi Perniagaan PKS di Malaysia dan Pengaruh Persekitaran Luaran Dinamik
Rosli Mohd Saad, Abdullah Haji Abdul Ghani, Shuhymee Ahmad
163-186
 
Konsep Kerja Berpasukan dalam Kalangan Usahawan Al-Wahida Marketing: Satu Kajian Penerokaan
Mohd Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
 164-180