TOC Volume 3 2014

Table Of Content

                                          Title & Authors         Issue
Transformation Leadership at the Sekolah Agama Rakyat: A Purpose towards the Development of Education
Azizi Abu Bakar, Jazmi Md Isa and Shuhairimi Abdullah
          1
Discussion among Language Learners: Conflict in Communication
Normaliza Abd Rahim, Hazlina Abdul Halim, Roslina Mamat, Arbaie Sujud, and Siti Nur Aliaa Roslan
          1
Accounting Students' Intentions and Expectations on Programme Evaluations: An Empirical Study
Mohd Rizuan Bin Abdul Kadir, Khairul Nizam Surbaini, Marinajan Bte. Gholam Hosin, and Rashidi Abbas
          1
The Origin of the Science of Ilmu Al-Kalam
Reyadh Nofan Al-Adwan, and M. A. Yasmin Maher El-Jamai
          1
Social Media Use or Abuse: A Review
Syed Zulkarnain Syed Idrus, and Nor Azizah Hitam
          1
Ibn Khaldun’s Discourse on the Importance of Knowledge and Ethics in Youth Human Capital Development
Suhaila Abdullah
          1
Alternatif Keagamaan Dan Kaunseling; Sebagai Rawatan Utama Mengatasi Permasalahan Homoseksualiti
Amran Hassan, dan Noriah Mohamed
          1
Pengaruh Budaya Yang Mempengaruhi Wujudnya Perbezaan Penggunaan Dialek Di Kawasan Pendang, Kedah
Zaliza Zubir, dan Zuliana Zubir
          1
Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif Hibah Di Malaysia
Alias Bin Azhar, Mohammad Azam Hussain, Muhammad Hafiz Badarulzaman, dan Fauziah Mohd Noor
          1
Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam
Mohd Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar, dan Shuhairimi Abdullah
          1