VOLUME 3

1. Transformation Leadership at the Sekolah Agama Rakyat: A Purpose towards the Development of Education
    Azizi Abu Bakar, Jazmi Md Isa and Shuhairimi Abdullah
    
 1-7

2. Discussion among Language Learners: Conflict in Communication
    Normaliza Abd Rahim, Hazlina Abdul Halim, Roslina Mamat, Arbaie Sujud, and Siti Nur Aliaa Roslan
   
9-16

3. Accounting Students' Intentions and Expectations on Programme Evaluations: An Empirical Study
    Mohd Rizuan Bin Abdul Kadir, Khairul Nizam Surbaini, Marinajan Bte. Gholam Hosin,
    and Rashidi Abbas

   
17-30

4. The Origin of the Science of Ilmu Al-Kalam
    Reyadh Nofan Al-Adwan, and M. A. Yasmin Maher El-Jamai
   
31-40

5. Social Media Use or Abuse: A Review
    Syed Zulkarnain Syed Idrus, and Nor Azizah Hitam
    41-58

6. Ibn Khaldun’s Discourse on the Importance of Knowledge and Ethics in Youth Human Capital Development
    Suhaila Abdullah
   
59-77

7. Alternatif Keagamaan Dan Kaunseling; Sebagai Rawatan Utama Mengatasi Permasalahan Homoseksualiti
    Amran Hassan, dan Noriah Mohamed
   
79-92

8. Pengaruh Budaya Yang Mempengaruhi Wujudnya Perbezaan Penggunaan Dialek Di Kawasan Pendang, Kedah
    Zaliza Zubir, dan Zuliana Zubir
   
93-113

9. Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif Hibah Di Malaysia
    Alias Bin Azhar, Mohammad Azam Hussain, Muhammad Hafiz Badarulzaman, dan Fauziah Mohd Noor
   
115-128

10.Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam
    Mohd Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar, dan Shuhairimi Abdullah
   
129-141