Volume 3 (Special Issue) 2014

1. The Practices and Approaches of Interfaith Dialogue at Leicester, UK
    Jaffary Awang and Ahmad Faizuddin bin Ramli
     1-16

2. Hunayn Bin Ishaq: Tokoh Non Muslim Era Kegemilangan Zaman Abbasiyah
    Ammar Badruddin Bin Romli
      17-26

3. Pensabitan Nusyuz Isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak
    Amir Fariz bin Che Man, Zaini bin Nasohah, dan Fasahah binti Haji Abu Mansor
      27-46

4. Kesan Intervensi Terapi Kelompok Tingkah Laku Kognitif Bagi Kategori Umur Terhadap Estim Kendiri
    Penagih Dadah
    Huzili Hussin dan Mohamad Hashim Othman
      47-65

5. Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Subjek Hubungan Etnik:
    Kajian kes di Universiti Malaysia Perlis
    Siti Norayu Mohd Basir, Junainor Hassan, Shuhairimi Abdullah, dan Hassad Hassan
      67-79

6. Hubungan Penerapan Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu dengan Penghayatan Nilai Murni Pelajar
    Mohamad Khairi bin Haji Othman
      81-92

7. Peristilahan dalam Bidang Saintifik
    Zaliza Zubir dan Mahfuzah Binti Md Daud
      93-113

8. Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang Dialog antara Agama
    Ahmad Faizuddin bin Ramli dan Jaffary Awang
      115-129

9. Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah Penyumbang kepada Kecemerlangan Tamadun Melayu: Satu Analisis
    Shuhairimi Abdullah, Nur Salimah Alias, Huzili Hussin dan Noor Salwani Hussin
      131-140

10. Pemilihan Bahasa Masyarakat Jahut Di Pahang
     Nur Faaizah Binti Md Adam dan Mohd Sharifudin Yusop
       141-161

11. Impak Mempraktikkan Rancangan Perniagaan Strategik ke Atas Prestasi Perniagaan PKS di Malaysia dan
      Pengaruh Persekitaran Luaran Dinamik
      Rosli Mohd Saad, Abdullah Haji Abdul Ghani, Shuhymee Ahmad
     
163-186

12. Konsep Kerja Berpasukan dalam Kalangan Usahawan Al-Wahida Marketing: Satu Kajian Penerokaan
      Mohd Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
     
164-180