VOLUME 2

 1. Instrumentation of Leadership Style, Knowledge Sharing Behaviour, Intrapreneurial Orientation and Academic Leader’s Performance
  Muhammad Shukri Bakar1and Rosli Mahmood, Esuh Ossai-Igwe Lucky ,Universiti Utara Malaysia
  1-14

 2. Investigating the Antecedents of Cyberbullying
  Hanif Suhairi Abu Bakar, Norhafezah Yusof and Adrian M. Budiman, 
  Universiti Malaysia Perlis, Universiti Utara Malaysia
  15-44

 3. The Structuring for Development and Management Waqf Properties in Malaysia
  Hydzulkifli Hashim Omar1, Asmak Ab. Rahman, Ahmad Rizal Mazlan, Azizi Abu Bakar and Suhaila Abd. Kadir
  Universiti Utara Malaysia, University of Malaya, Universiti Utara Malaysia,Universiti Kebangsaan Malaysia
  45-49

 4. An Evaluation of the Requirements of the Receiver of  MutawātirReports among Shi’ite Imamate 
  Mohd Azri Mohd Nasaruddin, and Kamaluddin Nurdin Marjuni
  Universiti Malaysia Perlis , Islamic Science University of Malaysia
  61-71

 5. Pendekatan Komunikasi Keibubapaan dalam Keluarga Ibu Mithali
  Jamiah Manap, Sidek Baba, Nik Suryani Nik Ab. Rahman dan Haniza Rais
  Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  73-87

 6. Perasaan ‘Loneliness’@Kesunyian dan Strategi Daya Tindak dalam Kalangan Warga Emas yang Menghuni di Rumah Seri Kenangan, Cheras, Selangor 
  Amran Hassan, Noriah Mohamed dan Zubaidah Rasol
  Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Rumah Seri Kenangan, Cheras, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
  89-103

 7. Perbezaan Personaliti Psiko-Spiritual dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Semenanjung Malaysia
  N
  urwahidah Ab Gani1, Nooraini Othman dan Siti Norayu Mohd Basir
  UTM Perdana School, Universiti Teknologi Malaysia, International Campus, Kuala Lumpur, Universiti Malaysia Perlis
  105-110

 8. Estet Padi: Peranan dan Peluang dalam Wilayah Ekonomi  Koridor Utara (NCER)
  Hanum Hassan, Razli Ahmad dan Azuddin Bahari
  Universiti Malaysia Perlis
  111-124

 9. Perkaitan Tahap Penerimaan Remaja Terhadap Kempen Tak Nak Merokok Dengan Kesan Kempen Tak Nak Merokok
  Daing Diana Maarof dan Mohd Nizam Osman
  Universiti Putra Malaysia
  125-139

 10. Pemikiran dan Falsafah Adat Resam Perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang 
  Omar Yusoff, Noriah Mohamed, Abdul Jalil Ramli dan Zainab Ahmad
  Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis
  141-159