TOC Volume 2 2013

Table Of Content

                                                  Title & Authors          Issue
Instrumentation of Leadership Style, Knowledge Sharing Behaviour, Intrapreneurial Orientation and Academic Leader’s Performance
Muhammad Shukri Bakar and Rosli Mahmood, Esuh Ossai-Igwe Lucky ,Universiti Utara Malaysia
             1
Investigating the Antecedents of Cyberbullying
Hanif Suhairi Abu Bakar, Norhafezah Yusof and Adrian M. Budiman,
Universiti Malaysia Perlis, Universiti Utara Malaysia
             1
The Structuring for Development and Management Waqf Properties in Malaysia Hydzulkifli Hashim Omar, Asmak Ab. Rahman, Ahmad Rizal Mazlan, Azizi Abu Bakar and Suhaila Abd. Kadir
Universiti Utara Malaysia, University of Malaya, Universiti Utara Malaysia,Universiti Kebangsaan Malaysia
             1
An Evaluation of the Requirements of the Receiver of  MutawātirReports among Shi’ite Imamate
Mohd Azri Mohd Nasaruddin, and Kamaluddin Nurdin Marjuni
Universiti Malaysia Perlis , Islamic Science University of Malaysia
             1
Pendekatan Komunikasi Keibubapaan dalam Keluarga Ibu Mithali
Jamiah Manap, Sidek Baba, Nik Suryani Nik Ab. Rahman dan Haniza Rais
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
             1
Perasaan ‘Loneliness’@Kesunyian dan Strategi Daya Tindak dalam Kalangan Warga Emas yang Menghuni di Rumah Seri Kenangan, Cheras, Selangor
Amran Hassan, Noriah Mohamed dan Zubaidah Rasol
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Rumah Seri Kenangan, Cheras, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
            1
Perbezaan Personaliti Psiko-Spiritual dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Semenanjung Malaysia
Nurwahidah Ab Gani, Nooraini Othman dan Siti Norayu Mohd Basir
UTM Perdana School, Universiti Teknologi Malaysia, International Campus, Kuala Lumpur, Universiti Malaysia Perlis
            1
Estet Padi: Peranan dan Peluang dalam Wilayah Ekonomi  Koridor Utara (NCER)
Hanum Hassan, Razli Ahmad dan Azuddin Bahari
Universiti Malaysia Perlis
            1
Perkaitan Tahap Penerimaan Remaja Terhadap Kempen Tak Nak Merokok Dengan Kesan Kempen Tak Nak Merokok
Daing Diana Maarof dan Mohd Nizam Osman
Universiti Putra Malaysia
            1
Pemikiran dan Falsafah Adat Resam Perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang
Omar Yusoff, Noriah Mohamed, Abdul Jalil Ramli dan Zainab Ahmad
Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis
           1