Volume 5 2016

1. Social Enterprise for School Dropouts through Digital Lifestyles – Adapting from USA Success Stories
    Noormaizatul Akmar Ishak, Muhamad Zulkiflee Osman, Wan Nor Ashiqin Wan Ali, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Azizan Bahari, Nur Azila Azahari
    1-16

2. The Relationship between Higher Education and Job Opportunities in Malaysia
    Mohd Shahidan Shaari, Nur Salimah Alias, Diana Nabila Chau Abdullah
     17-26

3. Applying Diffusion of Innovation Theory and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) on Farmers’ Use of Communication Technology
   
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed, Mohd Khairie Ahmad, Ahmad Hifzurrahman Ridzuan, Mohamad Rezal Hamzah, Shuhairimi Abdullah, Hayrol Azril Shaffril
     27-40

4.Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter?
    Najafi Auwalu Ibrahim, Rosli Mahmood and Muhammad Shukri Bakar
     41-62

5. Zakah Practice in Islamic Banking Institution in Malaysia: A Legal Horizon
    
Muhammad Hafiz bin Badarulzaman, Alias Azhar, Che Thalbi Md Ismail
     63-78

6.  Adakah Modal Insan Mempunyai Hubungan dengan Prestasi Koperasi di Semenanjung Malaysia?
  
  Khairunnisak Ahmad Shakir, Muhammad Shukri Bakar, Mohd Azril Ismail
     79-86

7.  Hubungan Antara Kepimpinan Lestari dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah yang Menerima Bai’ah
   
Khairun Najjat Hussnani, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid
     87-102

8.  Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM
    
Sajiah Yakob, Azahari Ramli, Muhammad Shukri Bakar
     103-112

9.  Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah
   
Alias Azhar, Mohammad Azam Hussain
      113-130

10. Sorotan Histeria Massa Remaja Muslim di Malaysia
    
Intan Farhana Saparudin
       131-140

11. Reaksi dan Kesan terhadap Perkembangan Industri Kelapa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1902-1941
    
Zalikha Bahari
       141-162

12. Keusahawanan Sosial Islam: Penerapan Sifat-sifat Terpuji(mahmudah) dalam Diri Usahawan Sosial Berjaya Muslim
    
Mohd Adib Abd Muin dan Shuhairimi Abdullah
       163-178

13. Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
    
Hazrul Affendi Mohmad Razali, Zamri Arifin, Hakim Zainal, Mohd. Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
     179-208