Volume 4 2015

1. Top Management Perception on Green Innovation in Malaysian GLCs Pratice
    Noormaizatul Akmar Ishak, Siti Noratisah Mohd Nafi, Mohd Fisol Osman and Zaim Shah Adnan
    1-6

2. Scenario on Information Seeking in Malaysia: A Systematic Review
    Mohammad Rezal Hamzah, Emma Mirza Wati Mohammad, Mohd Yusof Abdullah, Suffian Hadi Ayub
     7-20

3. A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship: Towards Muslim Social Entrepreneur
   
Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah and Azizan Bahari
     21-36

4. The Use of Communication Technology Channel in Agricultural Development by Muda Agricultural Development Authority(MADA)
    Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed and Mohd Khairie Ahmad
     37-44

5. `Umran : Pemangkin Kemakmuran di Alam Melayu
    
Mahayudin Hj. Yahaya
     45-62

6.  Aplikasi Pembelajaran Autentik bagi Kursus Anggaran Kos Bangunan
  
  Nazra Ismail
     63-74

7.  Analisis Keperluan untuk Penentuan Bantuan Program Pembangunan Keluarga Miskin dan Miskin Tegar: Kajian Kes di Teluk Ketapang, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
   
Dara Aisyah Mohd. Ali Puteh dan Ibrahim Mamat
     75-93

8.  Aktuari Sebagai Pegawai Tertinggi Kerajaan dari Perkspektif Sejarah dan Era Kemodenan
    
Haslifah Mohamad Hasim
     95-110

9.  Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor
   
Mohd Fazrin Hamdan
      111-124

10. Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Analisis
    
Salleh Abdul Rashid dan Shuhairimi Abdullah
       112-134